Отделение за капака на двигателя в нашия магазин

Инженерът, отговарящ за дизайна на двигателя, може да мисли, че качулката на двигателя е без значение. Всъщност първите коли, които не бяха оборудвани за това.

Технически интересът към прилагането на капака бе подчертан от някои съображения, свързани с потребителите на гориво. Естетическите причини са се появили само когато качулката се превърна във важен елемент за брандинг. По очевидни причини тази функция не може да бъде пренебрегната днес, защото предната част на колата е тази, която създава първото впечатление.

Въпреки това, въвеждането на аеродинамичния тунел поставя аеродинамичния вид на преден план. В същото време, като се има предвид нарастващата мощност на двигателите, тя стана важна за разработването на техники за охлаждане. Загубата на източника на охлаждане в горната зона трябваше да бъде компенсирана.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *